Wegens het terreurniveau 4 zal het oudercontact voor de lagere school vanavond niet doorgaan!

De oudercontacten voor de kleuter- en lagere school zullen wel plaatsvinden op DINSDAG 12 april.

De uren blijven behouden.

Bedankt voor jullie begrip!