Beste ouders,

Het Coronavirus heeft zich ondertussen verspreid in verschillende Europese landen. Tot nu toe is er bij ons geen reden tot paniek.

Het ministerie van Onderwijs volgt de ontwikkelingen en informeert de scholen. Op dit moment is het vooral de bedoeling om besmettingen zo laag mogelijk te houden

Wat moet jij als ouder weten en doen?

 • Wie zich niet ziek of grieperig voelt, komt gewoon naar school
 • Wie wel griepsymptomen vertoont, blijft thuis en contacteert telefonisch de huisarts.
 • Leerlingen die zich ziek beginnen te voelen tijdens de schooluren MOETEN opgehaald worden door de ouders.
 • Tips om besmetting te voorkomen:
 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. 

(Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.)

 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 

Meer algemene info vindt u op www.info-coronavirus.be

 

Als school hebben we aandacht voor basishygiëne (regelmatig handen wassen, handen wassen voor en na eten, bij toiletgebruik,…) en voor symptomen bij kinderen uit de klas.