Beste ouders,

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord hebben in de media zullen de scholen gedeeltelijk herstarten vanaf 15 of 18 mei. Wij zijn volop aan het werken aan een plan om te kunnen herstarten. Van zodra ons plan klaar is, zullen we dit duidelijk naar jullie communiceren.

Vele groeten,

Juf Sophie

 

Cher parents,

Comme vous l’avez probablement entendu dans les médias, les écoles rouvriront partiellement à partir du 15 ou 18 mai. Nous travaillons sur un plan de redémarrage. Dès que notre plan sera prêt, nous vous le communiquerons clairement.

Meilleures salutations,

Juf Sophie