Beste ouders,
Woensdag beslist de Nationale Veiligheidsraad over de mogelijke uitbreiding van de heropstart van de scholen. Vanaf volgende week zal uw kind mogelijks terug welkom zijn op school, met de nodige veiligheidsmaatregelen. We zijn volop aan het werken aan een plan en zullen dit tegen het einde van de week duidelijk communiceren.
Vele groeten,
Juf Sophie

Chers parents,
Mercredi, le Conseil National de Sécurité décidera de l’éventuelle prolongation du redémarrage des écoles. À partir de la semaine prochaine, votre enfant pourra être accueilli à nouveau à l’école, avec les mesures de sécurité nécessaires. Nous travaillons sur un plan et nous le communiquerons clairement d’ici la fin de la semaine.
Meilleures  salutations,

juf Sophie
Dear parents,
Wednesday, the National Security Council will decide on the possible extension of the schools’ restart. Starting next week, your child may be welcome back at school, with the necessary security measures. We are working on a plan and will communicate this clearly by the end of the week.
Many greetings,
Juf Sophie