De eerste schooldag op Imelda…
Welkom aan alle kleuters en leerlingen!